NGO / Non-profit Organizacja pozarządowa

Potrzeby

Nasze potrzeby

  1. Doposażanie pomieszczeń Ośrodka

– pokoje sypialne, w których śpią, spędzają czas wolny i bawią się Nasze dzieci (meble, dekoracje ścienne i okienne, pościel)

– sale lekcyjne (meble: ławki, krzesła, dodatkowe pomoce edukacyjne i sprzęt z zakresu technologii informacyjnej)

– specjalistyczne sale terapeutyczne (odnowa pomieszczeń, działalność remontowa i specjalistyczne sprzęty terapeutyczne)

 

  1. Poprawa sytuacji bytowej wychowanków NSOSW:

– doposażanie placu zabaw (nowe moduły/ konstrukcje placów zabaw , zabawki ogrodowe, pojazdy jeżdżące)

– doposażanie bawialni (meble, zabawki, dekoracje ścienne  i podłogowe)

– organizacja wyjazdów poza miejsce zamieszkania (biwaki, wypoczynek letni i zimowy, wycieczki)