NGO / Non-profit Organizacja pozarządowa

O nas.

Nasza misja

Stowarzyszenie Błękitny Koralik powstało w maju 2019 r. z inicjatywy pracowników Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaszkotlu i działa na rzecz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami przebywających w Ośrodku.

Działalność stowarzyszenia ukierunkowana jest na potrzeby i problemy, z którymi borykają się podopieczni. W większości to dzieci, które nie mają rodziców, a do uzyskania pełnoletności ich domem jest Ośrodek. Tu mieszkają, uczą się i wychowują. Wiele z nich to dzieci z trudną, czasem wręcz traumatyczną przeszłością.

Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie działania Ośrodka w podniesieniu jakości życia podopiecznych oraz pozyskiwanie funduszy na remonty, poszerzanie bazy lokalowej i doposażanie Ośrodka.

Obecnie opieką stowarzyszenia objętych jest 30 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 6 do 18 lat.

Zarząd

1. Bernadeta Kozieł - prezes zarządu
2. Anna Piwowarska- Jakób - wiceprezes zarządu
3. Grzegorz Lichwa - członek zarządu

Komisja rewizyjna

1. Tomasz Michalski - przewodniczący komisji rewizyjnej
2. Aneta Balewska - sekretarz komisji rewizyjnej
3. Bożena Grabna - członek komisji rewizyjnej

Członkowie Stowaryszenia

Aneta Balewska, Agnieszka Bielska, Agnieszka Blok, Agata Bugajska, Weronika Barteczka, Joanna Duda, Wojciech Dendek, Magdalena Frodyma, Bożena Grabna, Magdalena Graczyk, Urszula Ilnicka, Magdalena Juzwiszyn, Urszula Kiczok, Teresa Kotwicka, Bernadetta Kozieł, Kacper Koziorowski, Iwona Krzywda- Ilnicka, Beata Lichota, Grzegorz Lichwa, Magdalena Łapeta, Tomasz Michalski, Joanna Nabzdyk, Katarzyna Naziębło, Ewelina Paluch, Magdalena Pawlik, Sabina Petrus, Anna Piwowarska-Jakób, Emilia Popiołek, Adam Purzycki, Ada Rzepka, Dorota Sala, Natalia Sikora, Janusz Sikora, Michał Stachnik, Anna Szmajda, Katarzyna Trillo-Pan, Monika Wiejacka, Danuta Wiśniewska, Emilia Wojcieszak, Agata Wójcik, Piotr Zarzycki, Kornelia Zezula, Jolanta Ziółkowska.